Cổng Game Trực Tuyến
HƯỚNG DẪN TẢI

Sau khi cài đặt SUN.WIN thành công, bạn cần vào:

Cài đặt CHO PHÉP TỪ NGUỒN NÀY BẤM QUAY LẠI CHỌN CÀI ĐẶT Click để xem clip hướng dẫn >>>